1.11. Фінансова звітність МКП "АДС"

Фінансова звітність

Дані та ресурси
1 квартал 2017 Форма 2 (Звіт про ...
1 квартал 2017 Форма 2 (Звіт про фінансові результати)
Дослідити
1 півріччя 2017 Форма 1 (Баланс)
1 півріччя 2017 Форма 1 (Баланс)
Дослідити
1 півріччя 2017 Форма 2 (Звіт про ...
1 півріччя 2017 Форма 2 (Звіт про фінансові результати)
Дослідити
9 місяців 2017 Форма 1 (Баланс)
9 місяців 2017 Форма 1 (Баланс)
Дослідити
9 місяців 2017 Форма 2 (Звіт про ...
9 місяців 2017 Форма 2 (Звіт про фінансові результати)
Дослідити
Рік 2017 Форма 1 (Баланс)
Рік 2017 Форма 1 (Баланс)
Дослідити
Рік 2017 Форма 2 (Звіт про фінансові ...
Рік 2017 Форма 2 (Звіт про фінансові результати)
Дослідити
Рік 2017 Форма 3 ...
Рік 2017 Форма 3 (Звіт про рух грошових коштів)
Дослідити
Рік 2017 Форма 4 (Звіт про власний ...
Рік 2017 Форма 4 (Звіт про власний капітал)
Дослідити
Рік 2017 Форма5_I. Нематеріальні активи
Рік 2017 Форма5_I. Нематеріальні активи
Дослідити
Рік 2017 Форма5_II. Основні засоби
Рік 2017 Форма5_II. Основні засоби
Дослідити
Рік 2017 Форма5_III. Капітальні ...
Рік 2017 Форма5_III. Капітальні інвестиції
Дослідити
Рік 2017 Форма5_IV. Фінансові інвестиції
Рік 2017 Форма5_IV. Фінансові інвестиції
Дослідити
Рік 2017 Форма5_V. Доходи i витрати
Рік 2017 Форма5_V. Доходи i витрати
Дослідити
Рік 2017 Форма5_VI. Грошовi кошти
Рік 2017 Форма5_VI. Грошовi кошти
Дослідити
Рік 2018 Форма5_VII. Забезпечення і ...
Форма5_VII. Забезпечення і резерви
Дослідити
Рік 2017 Форма5_VIII. Запаси
Рік 2017 Форма5_VIII. Запаси
Дослідити
Рік 2017 Форма5_IX. Дебiторська ...
Рік 2017 Форма5_IX. Дебiторська заборгованiсть
Дослідити
Рік 2017 Форма5_X. Нестачi i втрати ...
Рік 2017 Форма5_X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Дослідити
Рік 2017 Форма5_XI. Будiвельнi контракти
Рік 2017 Форма5_XI. Будiвельнi контракти
Дослідити
Рік 2017 Форма5_XII. Податок на прибуток
Рік 2017 Форма5_XII. Податок на прибуток
Дослідити
Рік 2017 Форма5_XIII. Використання ...
Рік 2017 Форма5_XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Дослідити
Рік 2017 Форма5_XIV. Біологічні активи
Рік 2017 Форма5_XIV. Біологічні активи
Дослідити
Рік 2017 Форма5_ХV. Фінансові ...
Рік 2017 Форма5_ХV. Фінансові результати від первісного визнання та...
Дослідити
Рік 2017 Форма 6 (ДОДАТОК ДО ...
Рік 2017 Форма 6 (ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI)
Дослідити
1 квартал 2018 Форма 1 (Баланс)
1 квартал 2018 Форма 1 (Баланс)
Дослідити
1 квартал 2018 Форма 2 (Звіт про ...
1 квартал 2018 Форма 2 (Звіт про фінансові результати)
Дослідити
1 півріччя 2018 Форма 1 (Баланс)
1 півріччя 2017 Форма 1 (Баланс)
Дослідити
1 півріччя 2018 Форма 2 (Звіт про ...
1 півріччя 2018 Форма 2 (Звіт про фінансові результати)
Дослідити
Рік 2018 Форма 2 Звіт про фінансові ...
Рік 2018 Форма 2 Звіт про фінансові результати
Дослідити
Рік 2018 Форма 3 (Звіт про рух ...
Рік 2018 Форма 3 (Звіт про рух грошових коштів)
Дослідити
Рік 2018 Форма5_I. Нематеріальні ...
Рік 2018 Форма5_I. Нематеріальні активи
Дослідити
Рік 2018 Форма5_III. Капітальні ...
Рік 2018 Форма5_III. Капітальні інвестиції
Дослідити
Рік 2018 Форма5_VII. Забезпечення і ...
Рік 2018 Форма5_VII. Забезпечення і резерви
Дослідити
Рік 2018 Форма5_IX. Дебiторська ...
Рік 2018 Форма5_IX. Дебiторська заборгованiсть
Дослідити
Рік 2018 Форма5_X. Нестачi i втрати ...
Рік 2018 Форма5_X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Дослідити
Рік 2018 Форма5_XI. Будiвельнi ...
Рік 2018 Форма5_XI. Будiвельнi контракти
Дослідити
Рік 2018 Форма5_XII. Податок на ...
Рік 2018 Форма5_XII. Податок на прибуток
Дослідити
Рік 2018 Форма5_XIII. Використання ...
Рік 2018 Форма5_XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Дослідити
Рік 2018 Форма5_XIV. Біологічні ...
Рік 2018 Форма5_XIV. Біологічні активи
Дослідити
1 півріччя 2019 фінансові результати.csv
1 півріччя 2019 фінансові результати
Дослідити
9 місяців 2019 фінансові результати.csv
9 місяців 2019 фінансові результати
Дослідити
Рік 2019 Форма 2 Звіт про фінансові ...
Рік 2019 Форма 2 Звіт про фінансові результати
Дослідити
Рік 2019 Форма 3 (Звіт про рух ...
Рік 2019 Форма 3 (Звіт про рух грошових коштів)
Дослідити
Рік 2019 Форма 4 (Звіт про власний ...
Рік 2019 Форма 4 (Звіт про власний капітал)
Дослідити
Рік 2019 Форма5_I. Нематеріальні ...
Рік 2019 Форма5_I. Нематеріальні активи
Дослідити
Рік 2019 Форма5_II. Основні засоби.csv
Рік 2019 Форма5_II. Основні засоби
Дослідити
Рік 2019 Форма5_III. Капітальні ...
Рік 2019 Форма5_III. Капітальні інвестиції
Дослідити
1 квартал 2020 Форма 1 Баланс.csv
1 квартал 2020 Форма 1 Баланс
Дослідити
1 квартал 2020 Форма 2 Звіт про ...
1 квартал 2020 Форма 2 Звіт про фінансові результати
Дослідити
9 місяців 2020 Форма 1 Баланс
9 місяців 2020 Форма 1 Баланс
Дослідити
9 місяців 2020 Форма 2 Звіт про ...
9 місяців 2020 Форма 2 Звіт про фінансові результати
Дослідити
Рік 2020 Форма 2 Звіт про фінансові ...
Рік 2020 Форма 2 Звіт про фінансові результати
Дослідити
Рік 2020 Форма 3 (Звіт про рух ...
Рік 2020 Форма 3 (Звіт про рух грошових коштів)
Дослідити
Рік 2020 Форма 4 (Звіт про власний ...
Рік 2020 Форма 4 (Звіт про власний капітал)
Дослідити
Рік 2020 Форма5_I. Нематеріальні активи
Рік 2020 Форма5_I. Нематеріальні активи
Дослідити
Рік 2020 Форма5_II. Основні засоби
Рік 2020 Форма5_II. Основні засоби
Дослідити
Рік 2020 Форма5_III. Капітальні ...
Рік 2020 Форма5_III. Капітальні інвестиції
Дослідити
Рік 2020 Форма5_IV. Фінансові інвестиції
Рік 2020 Форма5_IV. Фінансові інвестиції
Дослідити
Рік 2020 Форма5_V. Доходи i витрати
Рік 2020 Форма5_V. Доходи i витрати
Дослідити
Рік 2020 Форма5_VI. Грошовi кошти
Рік 2020 Форма5_VI. Грошовi кошти
Дослідити
Рік 2020 Форма5_VII. Забезпечення і ...
Рік 2020 Форма5_VII. Забезпечення і резерви
Дослідити
Рік 2020 Форма5_VIII. Запаси
Рік 2020 Форма5_VIII. Запаси
Дослідити
Рік 2020 Форма5_IX. Дебiторська ...
Рік 2020 Форма5_IX. Дебiторська заборгованiсть
Дослідити
Рік 2020 Форма5_X. Нестачi i втрати ...
Рік 2020 Форма5_X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Дослідити
Рік 2020 Форма5_XI. Будiвельнi контракти
Рік 2020 Форма5_XI. Будiвельнi контракти
Дослідити
Рік 2020 Форма5_XII. Податок на прибуток
Рік 2020 Форма5_XII. Податок на прибуток
Дослідити
Рік 2020 Форма5_XIII. Використання ...
Рік 2020 Форма5_XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Дослідити
Рік 2020 Форма5_XIV. Біологічні активи
Рік 2020 Форма5_XIV. Біологічні активи
Дослідити
Рік 2020 Форма5_ХV. Фінансові ...
Рік 2020 Форма5_ХV. Фінансові результати від первісного визнання
Дослідити
1 квартал 2021 Форма 1 Баланс
1 квартал 2021 Форма 1 Баланс
Дослідити
1 квартал 2021 Форма 2 Звіт про ...
1 квартал 2021 Форма 2 Звіт про фінансові результати
Дослідити
1 півріччя 2021 Форма 1 Баланс
1 півріччя 2021 Форма 1 Баланс
Дослідити
1 півріччя 2021 Форма 2 Звіт про ...
1 півріччя 2021 Форма 2 Звіт про фінансові результати
Дослідити
9 місяців 2021 Форма 1 Баланс
9 місяців 2021 Форма 1 Баланс
Дослідити
9 місяців 2021 Форма 2 Звіт про ...
9 місяців 2021 Форма 2 Звіт про фінансові результати
Дослідити
Додаткова інформація
Відповідальна особа
Гребінь Ірина Степанівна
Останнє оновлення
Листопад 14, 2021, 14:34 (EET)
Створено
Серпень 27, 2018, 13:36 (EEST)
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).
Підписники: 0
Увійти, щоб мати змогу стежити за змінами цього набору даних
Організація
Рейтинг відкритості
OL
RE
OF
URI
LD

Немає груп пов’язаних з цим набором даних