Рекомендовані структури наборів №0

Назва набору Група Розпорядник Періодичність оновлення
1.1 Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес Держава всі у разі змін
1.2 Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації Держава всі у разі змін
1.3 Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації Право всі у разі змін
1.4 Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів Право всі у разі змін
1.5 Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію   всі Щоквартально
1.6 Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником   всі у разі змін
1.7 Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації   всі у разі змін
1.8 Адміністративні дані в значенні Закону України “Про державну статистику”, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації   всі у разі змін
1.9 Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики   всі у разі змін
1.10 Інформація про нормативно-правові засади діяльності   всі у разі змін
1.11 Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки   всі Щоквартально
1.12 Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення   всі у разі змін
1.13 Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки   всі у разі змін
1.14 План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення   всі Щоквартально
1.15 Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги   всі у разі змін