Організаційна стурктура. Структура

Рекомендації для оприлюднення наборів відкритих даних

Необхідним кроком на шляху підвищення якості відкритих даних є впровадження єдиних підходів до оприлюднення наборів. Державне агентство з питань електронного урядування України за підтримки проекту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” розробило рекомендації для публікації 14 наборів відкритих даних із розділу “Усі розпорядники” Переліку, затвердженого Постановою КМУ №835.

Структура рекомендацій

Для кожного набору рекомендації включають 4 розділи: “Коротка довідка”, “Огляд нормативно-правової бази”, “Підготовка даних та структура набору”, “Оформлення паспортів наборів та ресурсів”. Розділ “Коротка довідка” — це узагальнені структуровані дані про набір даних. Розділ “Огляд нормативно-правової бази” містить аналіз законодавства стосовно створення, збору, зберігання, використання й поширення даних. Розділ “Підготовка даних та структура набору” — це покрокова інструкція з підготовки, оприлюднення й оновленовлення набору. Він містить структури та посилання на шаблони таблиць. Розділ “Оформлення паспортів наборів та ресурсів” включає приклади заповнення паспортів наборів і ресурсів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Як читати структуру таблиць

Структура таблиці — це ключова частина рекомендацій. Вона описує кожну колонку вихідної таблиці в розрізі п’яти атрибутів: назва (name), заголовок (title), опис (description), тип даних (datatype) й вимога заповнення (required). name — це машиночитана назва колонки в вихідній таблиці. title — стислий людиночитаний заголовок колонки. description — опис значень у колонці й інструкції стосовно її заповнення. datatype — тип даних колонки. Він приблизно відповідає формату в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc і Google Таблицях. Тип даних найбільш загально визначає, які значення можуть бути внесені до комірок, наприклад, рядки тексту, дати, числа, посилання тощо (див. таблицю 1). required — це вимога заповнення. Якщо зазначено “Хибність (false)”, то колонка може містити відсутні значення (пропуски). Як правило, вони позначаються “null”. У протилежному випадку, кожна комірка має бути заповненою й містити конкретне значення.

Таблиця 1 — Типи даних, що використовуються в рекомендаціях

Назва Призначення Приклад значення
string Запис рядків тексту ДП “Інфоресурс”
date Запис дат 2019-04-21
integer Запис цілих чисел 42
decimal Запис десяткових дробів 42.5
anyURI Запис посилань на ресурси в мережі Інтернет https://www.example.gov.ua/

Структуру необхідно додати до набору у відкритому машиночитаному формті: CSV, JSON, XML, RDF/XML тощо. Також її можна автоматично згенерувати (меню “Керування” на сторінці набору) або власноруч заповнити на порталі відкритих даних (вкладка “Словник даних” з меню “Керування” на сторінці ресурсу).